Available online

 • Articles 3759
 • Volumes 11
 • Issues 120

UDK: 663.14

2013. - V. 27. - N 9(149). - P. 11-14

Anastasiya Borisovna Romanova, Ekaterina Alekseevna Samarina, Dmitriy Vital'evich Baurin,

Production of enzyme sunflower protein meal hydrolysates

The problem of fodder value increase of vegetative raw materials processing wastes is actual today. In the department of biotechnology of MUCTR the technology of bioconversion of vegetative raw materials and the wastes of their processing into fodder products is worked out. The optimal modes of skimmed sunflower meal enzymatic hydrolysis have been chosen. The hydrolyzates obtained have been used as organic nitrogen source for Bacillus cereus fermentation.

Get PDF

First page of the article:

Получение белковых ферментолизатов шрота подсолнечника

References

 1. Smirnova V.D., Kiseleva R.Yu., Shakir I.V., Panfilov V.I. Biotehnologicheskiy put pererabotki othodov proizvodstva soevogo belka // Ekologiya i promyshlennost Rossii. - 2010. - _5. - S. 14-16
 2. Smirnova V.D., Balakirev I.V., Bashashkina E.V., Suyasov N.A., Shakir I.V., Panfilov V.I. Intensifikaciya processa biokonversii othodov pishevoy promyshlennosti v drozhzhevuyu biomassu kormovogo naznacheniya // Himicheskaya promyshlennost segodnya. - 2010. - _8. - S. 10-15.
 3. Zaburunov S.S., Vyguzova V.N., Fedorenko A.E., Glotova I.A. Novye rastitelnye istochniki dlya proizvodstva kombinirovannyh produktov pitaniya // Uspehi sovremennogo estestvoznaniya. _ 2011. _ _ 7 _ S. 111-112
 4. F. Sosulski Organoleptic and nutritional effects of phenolic compounds on oilseed protein products: A review // Journal of the American Oil Chemists_ Society. _ 1979. - _56, Issue 8, - S. 711-715
 5. J. M. L. N. de Moura, K. Campbell, A. Mahfuz, S. Jung, C. E. Glatz, L. Johnson Enzyme-Assisted Aqueous Extraction of Oil and Protein from Soybeans and Cream De-emulsification // Journal of the American Oil Chemists' Society. - 2008. - _85, Issue 10. - S. 985-995.
 6. Genecor Protex TM 7L : Sbornik materialov / sost. Genecor - US.: Danisco US Inc, 2011, Elektron. dan._ Data obnovleniya: 06.10.2011._ URL: http://www.genecor.com - 22.03.2012

Keywords

биологическая конверсия Sunflower, sunflower meal, Protex 7L, biological conversion   Подсолнечник   подсолнечный шрот   ферментный препарат  


Journal indexing

 • Elibrary.ru
 • Винити

Our friends

 • Фонд "Научная перспектива"
 • Минобрнауки
 • РХО им. Д.И. Менделеева