Available online

 • Articles 3759
 • Volumes 11
 • Issues 120

UDK: 669.85:(662.75+544.55)

2013. - V. 27. - N 4(144). - P. 61-65

Galina Nikolaevna Razina, Nikolay Sergeevich Ushin, Oleg Olegovich Tsekov,

Assessment of expediency of extraction of valuable non-ferrous and rare metals from the slag remains of plasmochemical processing of the fulfilled lubricant oils

The assessment of expediency of extraction of valuable non-ferrous and rare metals from the slag remains of plasmochemical processing of the fulfilled lubricant oils (FLO) is made. It is possible to make of the obtained data on positive economic effect and decrease in intensity of an ecological situation.

Get PDF

First page of the article:

Оценка целесообразности извлечения ценных цветных и редких металлов из шлаковых остатков плазмохимической переработки отработанных смазочных масел

References

 1. Salihov V.A.Perspektivy izvlecheniya cennyh cvetnyh i redkih metallov iz zolo _ shlakovyh otvalov energeticheskih predpriyatiy Kemerovskoy oblasti // Ekonomika. _ 2009. - 6 s.
 2. Krasnov O.S., Salihov V.A. Perspektivy proizvodstva deficitnyh cvetnyh i redkih metallov iz ugolnyh othodov v Kuzbasse // Cvetnye metally. 2007. _ 8. S. 8_11.
 3. Arbuzov S.I., Ershov V.V., Poceluev A.A., Rihvanov L.P. Redkie elementy v uglyah Kuzbassa. Kemerovo, 1999. - 248 s.
 4. Salihov V.A. Nauchnye osnovy i sovershenstvovanie geologo-ekonomicheskoy ocenki poputnyh poleznyh komponentov ugolnyh mestorozhdeniy (na primere Kuzbassa). 2-e izd. pererab. i dop. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2008. - 249 s.
 5. Turkin V.A. Potencialnaya metallonosnost uglyay Kuzbassa // TEK i resursy Kuzbassa. 2001. _ 2. S. 91_96.
 6. Permyakov P.G. Processy hlorirovaniya v tehnologii pererabotki mineralnogo syrya: Ucheb. posobie. Novokuzneck, 2000. - 76 s.

Keywords

profit   small knowledge-intensive productions   малые наукоёмкие производства   Плазмохимия, цветные и редкие металлы   прибыль Plasma chemistry, non-ferrous and rare metals  


Journal indexing

 • Elibrary.ru
 • Винити

Our friends

 • Фонд "Научная перспектива"
 • Минобрнауки
 • РХО им. Д.И. Менделеева