Available online

 • Articles 3759
 • Volumes 11
 • Issues 120

UDK: 544.03

2013. - V. 27. - N 2(142). - P. 9-15

Yulia Mikhaylovna Artemkina, Leonid Vladimirovich Kovalenko, Ekaterina Nikolaevna Korotkova, Anna Gennadievna Polivanova, Vladimir Vasilievich Shcherbakov,

High frequency heating of some aqueous electrolyte and non-electrolyte solutions

High frequency heating of some aqueous electrolyte (NaCl, MgCl

Get PDF

First page of the article:

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО НАГРЕВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ

References

 1. Berdonosov S.S., Berdonosova D.G., Znamenskaya I.V. // Himicheskaya tehnologiya. 2000. _3. S. 2.
 2. Lindstrom P., Tierney J., Wathey B., Westman J. // Tetrahedron. 2001. V. 57. P. 9225-9283.
 3. Sherbakov V., Artemkina Yu., Ermakov V. Rastvory elektrolitov. Elektroprovodnost rastvorov i dielektricheskie svoystva polyarnyh rastvoritelyay. _M.: Palmarium Academic Publishing. 2012. _125 c.

Keywords

high frequency heating   non-electrolyte solutions   высокочастотный нагрев Electrolyte solutions   растворы неэлектролитов   Растворы электролитов  


Journal indexing

 • Elibrary.ru
 • Винити

Our friends

 • Фонд "Научная перспектива"
 • Минобрнауки
 • РХО им. Д.И. Менделеева