Available online

 • Articles 3759
 • Volumes 11
 • Issues 120

UDK: 004.9: 543.61: 661.11

2013. - V. 27. - N 1(141). - P. 91-95

Lubov Vladimirovna Trynkina, Vasiliy Evgen’evich Trokhin, Arkadiy Markovich Bessarabov,

Development of CALS-system of computer quality management of high purity inorganic acids

Information technology for the analytical quality monitoring of high purity inorganic acids based on international CALS-standard ISO-10303 STEP was developed. A database of analytical equipment for the analysis of inorganic acids of high purity was developed

Get PDF

First page of the article:

Разработка CALS-системы компьютерного менеджмента качества неорганических кислот особой чистоты

References

 1. Trohin V.E., Trynkina L.V., Kazakov A.A., Bessarabov A.M. Razrabotka informacionnogo CALS-proekta gibkoy tehnologii solyanoy i plavikovoy kislot osoboy chistoty // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. _ 2011. _ _ 4 (62). _ Vypusk 4. _ S. 253-257.
 2. Bessarabov A.M., Zhdanovich O.A., Yaroshenko A.M., Zaikov G. E. Development of an analytical quality control system of high-purity chemical substances on the CALS concept basis // Oxidation Communications. 2007. _ Vol. 30, _ 1. _ P. 206_214.
 3. Trynkina L.V., Bessarabov A.M., Trohin V.E., Vendilo A.G., Stepanova T.I., Stoyanov O.V. Kompyuternyy menedzhment kachestva organicheskih rastvoritelyay osoboy chistoty // Vse materialy. Enciklopedicheskiy spravochnik. _ 2013. _ _ 4. _ S. 46-54.

Journal indexing

 • Elibrary.ru
 • Винити

Our friends

 • Фонд "Научная перспектива"
 • Минобрнауки
 • РХО им. Д.И. Менделеева