Available online

  • Articles 3759
  • Volumes 11
  • Issues 120

UDK: 004.942

2013. - V. 27. - N 1(141). - P. 43-50

Mikhail Alexandrovich Golubchikov, Yulia Salavatovna Yusupova, Ksenia Vladimirovna Kalyanova, Svyatoslav Igorevich Ivanov,

Modelling of process dissolution of multicomponent solids using parallel computing

This article describes a software package for modeling the dissolution process at microlevel, using high-performance computing. Offered imitation model of dissolution solids based on probabilistic cellular automata, and program realization of calculation algorithm using parallel computing considered.

Get PDF

First page of the article:

Моделирование процесса растворения многокомпонентных твердых тел с использованием параллельных вычислений

References

  1. Dytnerskiy Yu. I. Osnovnye processy i apparaty himicheskoy tehnologii: posobie po proektirovaniyu / Yu. I. Dytnerskiy, G. S. Borisov, V. P. Brykov i dr.; pod red. Yu. I. Dytnerskogo. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Himiya, 1991. 496 s.
  2. Menshutina N. V., Ivanov S. I., Shipilova D. D. Modelirovanie rastvoreniya tverdyh tel s pomoshyu kletochnyh avtomatov // Programmnye produkty i sistemy. 2012. _ 1. S. 151-154.

Keywords

dissolution simulation   Parallel calculations   probabilistic cellular automata   вероятностные клеточные автоматы   моделирование растворения   Параллельные вычисления  


Journal indexing

  • Elibrary.ru
  • Винити

Our friends

  • Фонд "Научная перспектива"
  • Минобрнауки
  • РХО им. Д.И. Менделеева